Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Prawo Finansowe

Finansami - nazywane są procesy i zjawiska zachodzące w obrocie pieniężnym. Tym samym w gospodarce nie posługującej się wyżej wymienionym środkiem płatniczym finanse nie występują.
Można zatem powiedzieć że finanse to zasoby pieniężne, operacje pieniądzem oraz normy prawne związane z jego obrotem.

Prawo Finansowe jest to ogół norm prawnych regulujących działalność finansową. Dla potrzeb prawa i na użytek przeciętnego odbiorcy przyjmuje się systematykę prawa finansowego na:
a) prawo budżetowe - dotyczączy uchwalenia budżetu państwa na dany okres czasu (przeważnie rok) czyli tzw. ustawy budżetowej, cechującej się regulacją środków wpływających do budżetu jak i dokonywaniem wydatków na cele określone niniejszą ustawą.
b) prawo podatkowe - które dotyczy prawa publicznego, a związane jest z stosunkiem podatkowym pomiędzy podatnikiem a państwem, a nie stanowi następstwa woli podmiotu zobowiązaniowego.
c) prawo celne - które reguluje zasady i tryb przywozu towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, oraz związane z tym prawa i obowiązki osób wraz z uprawnieniami i obowiązkami organów celnych.
d) prawo finansowe ubezpieczeń państwowych - czyli zależności finansowe na poziomie instytucji państwowych,
e) prawo finansowe samorządu terytorialnego - czyli zależności finansowe samorządów terytorialnych,
f) prawo walutowe - dotyczące organizacji porządku pieniężnego, który określa jednostkę pieniężna stosunek do złota lub walut innych państw,
g) prawo dewizowe - dotyczące regulacji norm prawnych związanych z pieniądzem poza granicami państwa, oraz zagranicznymi środkami płatniczymi,
h) prawo bankowe - określające zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków,
i) prawo finansowe podmiotów gospodarczych - dotyczące finansowych spraw pomiędzy firmami, spółkami czy wzajemnymi relacjami pomiędzy nimi a skarbem państwa.

Polskie prawo finansowe nie należy do skodyfikowanych. W dyspozycjach, normy prawa finansowego są często określane uprawnieniami i obowiązkami finansowymi. Powstanie, zmiana lub wygaśnięcie uprawnień i obowiązków są uzależnione od powstania faktów, z którymi prawo finansowe łączy powstanie skutków prawno - finansowych. Fakty te są określane mianem faktów prawnych. Uprawnienia i obowiązki prawno - finansowe odnoszą się do wszystkich sfer działalności. Z tego punktu widzenia wyróżnia się: uprawnienia i obowiązki budżetowe, podatkowe, walutowe, dewizowe, czy bankowe.

Podmiotem prawa finansowego są osoby lub jednostki organizacyjne państwowe bądź prywatne objęte obowiązkiem prawno - finansowym. Stosunki prawno - finansowe charakteryzują się majątkowym charakterem praw i obowiązków finansowych, oraz nierównorzędnością interesów tych podmiotów. Przedmiotem stosunków finansowo-prawnych są uprawnienia i obowiązki finansowo-prawne. W takim stosunku mamy zawsze do czynienia z zachowaniem organu finansowego (podmiotu uprawnionego) oraz określonym zachowaniem podmiotu zobowiązanego. Konkretyzacja tego rodzaju uprawnień i obowiązków finansowo - prawnych następuje w postępowaniu finansowym.


Prawo Finansowe - więcej informacji na stronach: Teksty ustaw i rozporządzeń Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Ustawa o funduszach inwestycyjnych, Ustawa o giełdach towarowych


Opublikowano 01-15-2004[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie