Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Dziedziczenie ustawowe

W prawie polskim, podobnie jak w wielu innych systemach prawnych dziedziczenie ustawowe następuje tylko wtedy, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu i nie powołał spadkobiercy, albo gdy żadna z osób, które powołał nie chce lub nie może być spadkobierca.
Krąg osób powołanych do dziedziczenia z ustawy jest wyznaczony przez związki rodzinne takie jak pokrewieństwo, małżeństwo lub przysposobienie.

W dniu 28 czerwca 2009r. weszły w życie nowe zasady dziedziczenia ustawowego wprowadziła je ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

Do tej pory tylko zstępni czyli dzieci, małżonek, rodzice i rodzeństwo spadkodawcy przy spełnieniu odpowiednich warunków mogli dziedziczyć z ustawy. Nowelizacja Kodeksu cywilnego poszerza krąg krewnych, którzy mogą dziedziczyć z ustawy.
W kręgu spadkobierców ustawowych znaleźli się dziadkowie zarówno ze strony ojca jak i matki oraz ich zstępni czyli ciotki, wujowie i stryjowie zmarłego. Dziadkowie dziedziczą jednak tylko wówczas gdyby nie pozostawił on małżonka i bliższych krewnych: dzieci, wnuków, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa.
Do kręgu spadkobierców ustawowych zostali zaliczeni również pasierbowie, którzy są dziećmi małżonka spadkodawcy. W razie braku bliższych krewnych będą oni mieli większe prawo do spadku niż gmina lub Skarb Państwa.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek.
Dziedziczą oni w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku ( Art.931 kc).
Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.
W braku zstępnych spadkodawcy powołani zostają do spadku z ustawy małżonek i rodzice spadkodawcy.
Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku.
Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. ( Art. 932kc)

W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w cześciach równych.
Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.
Zgodnie z art.934 kc w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, którzy dziedziczą wówczas w częściach równych.
Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym.

W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. ( art. 934 kc).

W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji.
Małżonek jest rówież wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

mgr. Renata Szewior
Rechtskundige auf dem Gebiet des polnischen Rechts
Tel.02173/58346
www.rechtsberatung-szewior.de
[ Wyślij Email ]

Opublikowano 29-04-2010[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie