Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Testament notarialny.

Spadkodawca może sporządzić testament również w formie aktu notarialnego /art.950kc/.

Testament notarialny to dokument sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego.

Testament sporządzony w formie aktu notarialnego daje spadkodawcy wysoki stopień bezpieczeństwa wyrażajacego się w zgodności treści testamentu z jego rzeczywistą wolą.
Ponadto udział osoby z wykształceniem prawniczym chroni przed dokonaniem rozrządzeń sprzecznych z prawem jak również przed nieprecyzyjnym sformułowaniem poszczególnych rozrządzeń.
Udział notariusza może także zabezpieczyć testatora przed niepożądanymi wpływami osób trzecich, a także minimalizuje niebezpieczeństwo ewentualnygo późniejszego obalenia testamentu.

Przed przyjęciem oświadczenia i sporządzeniem testamentu notariusz obowiązany jest stwierdzić tożsamość spadkodawcy oraz w miarę możności starać się ustalić czy osoba, która zamierza sporządzić testament ma pełną zdolność do czynności prawnych i może sporządzić ważny testament.

Notariusz zobowiązany jest również udzielić osobie sporządzającej testament niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności.

Złożone przed notariuszem oświadczenie woli, spisane w akcie notarialnym, powinno być następnie odczytane przez notariusza i przyjęte przez testatora. Po odczytaniu i przyjęciu tego aktu powinien zostać on podpisany przez spadkodawcę i notariusza, o czym należy uczynić wzmiankę w treści sporządzonego aktu.

Testament notarialny można sporządzić przed dowolnym notariuszem niezależnie od miejsca zamieszkania spadkodawcy lub spadkobiercy.
Oryginały testamentów notarialnych przechowywane są kancelariach notarialnych.

mgr. Renata Szewior
Rechtskundige auf dem Gebiet des polnischen Rechts
Tel.02173/58346
www.rechtsberatung-szewior.de
[ Wyślij Email ]

Opublikowano 29-05-2010[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie