Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Testament allograficzny.

Testament allograficzny jest kolejną formą testamentu zwykłego.

Polega on na złożeniu ustnego oświadczenia ostatniej woli wobec osób wskazanych w art. 951kc czyli dwóch świadków oraz przewodniczącego lub sekretarza gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.
Tak złożone oświadczenie spadkodawcy zostaje spisane w protokole.
Protokół ten może zostać sporządzony przez osobę urzędową lub inną osobę ręcznie lub na maszynie. Ustawa nie określa tutaj szczególnych wymogów.
W protokole należy podać datę/ dzien, miesiąc, rok/ jego sporządzenia. Data nieprawdziwa lub brak daty sporządzenia protokołu pociąga za sobą nieważność testamentu.
Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków a następnie zostaje on podpisany przez spadkodawcę, osobę wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków.

Świadkiem testamentu allograficznego nie może być:
1. kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
2. niewidomy, głuchy lub niemy,
3. kto nie może czytać i pisać,
4. kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament,
5. skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Niedopełnienie któregokolwiek wymogu formalnego pociąga za sobą nieważność testamentu.
Testament allograficzny nie może być sporządzony przez osoby głuche lub nieme.

mgr. Renata Szewior
Rechtskundige auf dem Gebiet des polnischen Rechts
Tel.02173/58346
Fax.02173/912343
Handy: 01757836242
www.rechtsberatung-szewior.de
[ Wyślij Email ]

Opublikowano 05-28-2002[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie