Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Stwierdzenie nabycia spadku.

Sądem właściwym do stwierdzenia nabycia spadku jest w zasadzie sąd spadku, którym jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla miasta st. Warszawy.
Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić każdy, kto ma interes w stwierdzeniu nabycia spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać w szczególności:
1) określenie spadkodawcy,
2) wskazanie osób zainteresowanych wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (krąg spadkobierców ustawowych i testamentowych),
3) dane dotyczące testamentów.

Do wniosku powinien zostać dołączony akt zgonu spadkodawcy, a w przypadku dziedziczenia ustawowego również akty stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa) wskazujące na pokrewieństwo ze spadkodawcą.

Dowodem uprawnień spadkobiercy dziedziczącego na podstawie testamentu jest testament.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy, która jest obligatoryjna i na którą sąd wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (art.669kpc).

Niezależnie od treści żądania zawartego we wniosku sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament.

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd w zasadzie nie ustala składników majątku spadkowego.

Orzekając w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie jest związany treścią wniosku.

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku i wydane postanowienie wyposaża spadkobiercę w dowód nabycia spadku.

Od 2-go października 2008 r. na równi ze stwierdzeniem nabycia spadku dokonywanym przez sądy można dokonać tzw. poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem.
Możliwe jest to tylko w sprawach gdzie nie istnieje spór pomiędzy spadkobiercami i uzgodnią oni miedzy sobą, że decydują się na taką właśnie formę potwierdzenia praw do spadku.

mgr. Renata Szewior
Rechtskundige auf dem Gebiet des polnischen Rechts
Tel.02173/58346
www.rechtsberatung-szewior.de
[ Wyślij Email ]

Opublikowano 29-05-2010[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie